Logo

V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji

Date

Thursday, May 27, 2021

Time

04:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

V Konferencja szkoleniowa i VIII Poznański Salon Mediacji 

Przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowymi i restrukturyzacyjnym”

współorganizowane przez WPiA UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych

 

 

16.00-16.10   otwarcie

16.10 – 16.30 „Mediacja jako proces szukania rozwiązań”

                       mediator Anna Warlich

16.30 – 16.50 „Mediacja w upadłości i restrukturyzacji na przykładzie wybranych państw”   

                     mediator Marta Krzyśków-Szymkowicz 

16.50 – 17.10Rola mediacji w Dyrektywie Drugiej Szansy”

                       adwokat, doradca restrukturyzacyjny Magdalena Kasiarz

17.10 – 17.20  przerwa

17.20 – 17.50Granice dopuszczalności mediacji w postępowaniu upadłościowym i   

                       restrukturyzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w   

                       przedmiocie ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania

                       restrukturyzacyjnego"

                     dr Piotr Sławicki i dr Piotr Kędzierski

17.50 – 18.10 „Mediator a dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i

                       restrukturyzacyjnym”

                       dr hab. Anna Hrycaj

18.10 – 18.40  Mediacja jako wsparcie dla wypracowania propozycji układowych"

                       dr Patryk Filipiak

18.40 – 19.10 dyskusja


„Uwaga: do dnia 30 kwietnia 2021 r. na adres  salon.mediacji@poznan.so.gov.pl  można wysyłać pytania (kazusy) dotyczące materii objętej konferencją, które  przekazane zostaną prelegentom. W wiadomości prosimy o  wskazanie konkretnego pytania (kazusu) i prelegenta, do którego jest kierowane. Prelegenci w miarę możliwości uwzględnią odpowiedzi na przesłane pytania (kazusy) w swoich wystąpieniach bądź  ramach dyskusji”

Presenter

Miss Anna Warlich - mediator

Prezes Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział w Poznaniu oraz mediator Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Certyfikowany mediator z listy stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z wykształcenia ekonomista i psycholog biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu skutecznej komunikacji w różnych organizacjach, a obecnie właściciel Strefy Dialogu, trener biznesu oraz wykładowca na uczelniach wyższych. Prowadzi szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów dostosowane do różnych grup odbiorców oraz staże dla początkujących mediatorów.
Autorka wielu publikacji z zakresu mediacji, budowania wizerunku i innych obszarów biznesu w prasie branżowej. Członek zespołu projektowego Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Organizator konferencji z cyklu „Jak budować mosty współpracy?” Była mediatorem w ogólnopolskim projekcie budowania dialogu społecznego, dotyczącym wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Pełniła rolę mentora z zakresu HR w ogólnopolskim projekcie kierowanym do przyszłych pracowników. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy mediacyjnej, które utwierdza ją w przekonaniu, że każdy konflikt można rozwiązać z korzyścią dla stron. Warunek je
Presenter

Marta Krzyśków-Szymkowicz - rzecznik patentowy, mediator

Absolwentka Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego, założycielka kancelarii prawno-patentowej SZYMKOWICZ Kancelaria Rzecznikowska. Jako rzecznik patentowy współpracuje m.in. z syndykami w zakresie ochrony, wyceny i sprzedaży praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwach w przypadku likwidacji tych przedsiębiorstw. Marta Krzyśków-Szymkowicz jest także mediatorem sądowym wpisanym na listy Sądów Okręgowych w Warszawie oraz mediatorem międzynarodowym wpisanym na listę mediatorów w Światowej Organizacja Własności Intelektualnej w Genewie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji w zakresie prawa gospodarczego.
Członkini w międzynarodowych organizacjach jak np. w MARQUES gdzie aktywnie uczestniczy w grupie „Dispute Resolution Team, a także w ECTA „Copyright Team”.
Autorka licznych publikacji w pismach branżowych.
Presenter

Magdalena Kasiarz - adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny od ponad 15 lat zajmujący się negocjowaniem umów związanych z transakcjami fuzji i przejęć, reorganizacjami i restrukturyzacją zadłużenia.
Kieruje Zespołem Restrukturyzacji w ramach praktyki EY Law, doradzając inwestorom planującym przejęcie restrukturyzowanych lub niewypłacalnych przedsiębiorstw, przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością oraz wierzycielom dochodzącym swoich należności. Kieruje także zespołem ekspertów prowadzącym na zlecenie Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości prace nad reformą polskich przepisów dotyczących restrukturyzacji i upadłości, w tym w związku z obowiązkiem implementacji Dyrektywy Restrukturyzacyjnej.
Jest autorką artykułów i komentarzy prawnych w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz upadłości oraz mentorem w programie Early Warning.
Presenter

dr Piotr Sławicki

adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Przewodniczący X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, Prezes Lubelskiego Sądu Arbitrażowego w Lublinie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa polubownego rozwiązywania sporów i prawa cywilnego.
Presenter

dr Piotr Kędzierski

sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wykładowca, prelegent na konferencjach i autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
Presenter

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
Profesor Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Sejmie i Senacie, członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji, członek Komitetu Sterującego projektu Krajowego Rejestru Zadłużonych, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013 r. przewodnicząca zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania egzekucyjnego oraz postępowania upad
Presenter

dr Patryk Filipiak - adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Kwalifikowany licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr lic. 634). Współtwórca prawa restrukturyzacyjnego. Za prace legislacyjne w tym przedmiocie został odznaczony medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości. Jest członkiem między-narodowego stowarzyszenia specjalistów zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw INSOL EUROPE, Zespołu Ministra Gospodarki ds. Prawa Gospodarczego oraz Zespołu ds. Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ekspert Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Członek Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda. Mentor w programie Early Warning. Doktor nauk prawnych, adiunkt i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współautor i redaktor komentarza do prawa restrukturyzacyjnego, komentarza do upadłości konsumenckiej i komentarza do rozporządzenia 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego. Współautor Systemu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz kilkudziesięciu innych publikacji z dziedziny prawa gospodarczego.